۱۳۸۷/۰۳/۱۹

گزارشگران: گفتگو با وريا محمدي درباره كنگره آتي كومه له - جريان رفرم


مصاحبه سایت "گزارشگران" با وریا محمدی

در مورد کنگره آتی کومه له - جریان رفرمارزش های تغییر ناپذیر جریان ما در جامعه کردستان یعنی حزب سیاسی کارگران و زحمتکشان و توده های تحت ستم ، دفاع از منافع آنان در جنبش کردستان و در جامعه، پایبندی به افق و آرمان سوسیالیستی و رهبری جنبش رهایی بخش مردم کردستان و ... همواره از اولویت های اساسی بوده است.
محورهای اصلی کار و وظایف کومه له به عنوان حزب چپ و سوسیالیستی در کردستان ایران در مقابل کارگران و کل جامعه بویژه در شرایطی که سوسیالیسم به عنوان یک تحول احتماعی- سیاسی فوری در دستور کار آینده انقلاب ایران و به طریق اولی کردستان قرار ندارد همواره تبلیغ و تشریح و پیگیری شده است.۱ نظر:

ناشناس گفت...

http://www.asoxandan.com/mezgrd702.htm