۱۳۸۶/۱۱/۱۶

پارلمان های تاکنونی جمهوری اسلامی و خیز رژیم به سوی مجلس هشتم

پارلمان های تاکنونی جمهوری اسلامی و خیز رژیم به سوی مجلس هشتم


وريا محمدي


تلاش جمهوری اسلامی برای جهت دهی به افکار عمومی به منظور شرکت در "انتخابات" هشتمین مجلس اسلامی از هم اینک آغاز شده است. این انتخابات که قرار است اواخر سال جاری خورشیدی برگزار شود، دورنماهای متعددی برای هر کدام از گروههای سیاسی موجود در قدرت سیاسی ایران و اپوزیسیون قانونی در بر دارد.