۱۳۸۹/۱۱/۰۱

از جمهوری ترور تا فراکسیون مبارزه با ترور


از جمهوری ترور تا فراکسیون مبارزه با ترور

 

جمهوری اسلامی قرار است فراکسیون مبارزه با ریشه های ترور تشکیل دهد. رژیم ایران این رژیم ترور و خشونت در حالی از از تشكيل فراكسيون مبارزه با ريشه هاي تروريسم خبر میدهد که کارنامه ای به غایت سیاه در برخورد به مخالفان سیاسی خود دارد. مخالفانی که چون به هر دلیل اسیر دست این رژیم نشدند اما بعدها در نقاط مختلف دنیا طعمه این قصابان انسانست شدند.
محمد كريم عابدي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت و گو با ايرنا گفت: با تشكيل فراكسيون مبارزه با ريشه هاي تروريسم با كشورهاي زخم خورده از ترور ارتباط برقرار كرده و به طور جدي با تروريسم مبارزه خواهد شد.
کشورهای زخم خورده؟ سوالی است که برای هر کدام از ما به سرعت تداعی خواهد شد.
کسانی که سازمان دهنده ترور مخالفین سیاسی خود در نقاط گوناگون دنیا در سه دهه اخیر و خصوصاً در دهه اول قدرت این دیکتاتوری بوده اند،
کسانی که از هر وسیله ای و از هر اجیر شده ای حتی از عرب لبنانی تا افراطی های فلسطینی برای از میان بردن مبارزان اپوزیسیون بهره گرفته اند،
کسانی که تروریست های خود را پس از آزادی از زندان های کشورهای اروپایی با مشایعت بالاترین مقامات وزارت خارجه شان به داخل کشور راه میدهند و حتی از احتمال کاندیداتوری آنها برای پست ریاست جمهوری دفاع میکنند،
رژیمی که با فرمان مقامات ارشدش، برنامه ریز ناامنی و ترور در لبنان، عراق، افغانستان و فلسطین و دیگر کشورهای منطقه است،
دستگاه سیاسی ای که به محور شرارت منتصب است و سرانش همه اقدامی از شیوه های ترور، وحشت و خشونت را چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی آزموده اند،
اینک چگونه است که به این سیاه بازی کمیک روی آورده اند؟

 

هیچ نظری موجود نیست: