۱۳۹۱/۰۴/۱۸

این پس از فتح کربلا نیست، بلکه کتک خوردن دیپلمات رژیم از یک زن آفریقایی در فرانکفورت/آلمان است.این پس از فتح کربلا نیست،
بلکه کتک خوردن دیپلمات رژیم از یک زن آفریقایی در فرانکفورت/آلمان است.
معاون سرکنسول جمهوری اسلامی در فرانکفورت آلمان با اتهام "قصد" تجاوز جنسی به یک کودک ده ساله آفریقایی رویرو شده است.
تصور کنید>>>
.>>> سفارت خانه ای که در حقیقت باید مکان مراودات دیپلماتیک باشد، 
.>>> کارمندانی که قرار است روزانه امور دیپلماسی کشور خود را به انجام برسانند،
.>>> فرستادگانی که در قلب تمدن اروپا، در کشور نامدارانی چون ( گوته ، شیلر، فوئر باح ، مارکس ، نیچه ، گونتر گراس و ... ) هنوز حامل چنین افکار جنسی بیماری هستند،
اینگونه به رسالت کاری و سیاسی خود برخورد میکنند.
بی شک این اتفاق، آخرین مورد در این حوزه نیست ، کما اینکه اولین آن هم نبود.
چندی پیش کار کثیف دیپلماتشان در برزیل را ناشی از سو تفاهم فرهنگی نام نهادند و این آن را توطئه صهیونیسم توصیف کرده اند.
نمایندگان جمهوری اسلامی همانند بنیاد این رژیم، اطلاح ناپذیرند.
تنها راه بازگرداندن آبروی مجدد برای ایرانیان در انظار جهانی،
تنها طریق پایان دادن به این رویدادهای تحقیر آمیز،
تنها شبوه تغییر ریل ایران به سمت آزادی و یک زندگی شایسته برای ایرانیان، از مسیر ریشه کن کردن همه ریشه های جمهوری اسلامی میگذرد.

هیچ نظری موجود نیست: