۱۳۹۲/۰۹/۱۵

ماندلا رفت اما شش نکته کوتاه

ماندلا رفت اما شش نکته کوتاه 


وریا محمدی

تفاوت بزرگ او با دیگر انقلابیون جهان ( چه به قدرت رسیده‌ها و چه منتظران قدرت ) و مشخصا (خمینی) در این است که ...
1) ماندلا در حالی‌ که بهترین شرایط برای نشستن بر مسند قدرت را داشت، آنرا واگذار کرد.
2) ماندلا انقلاب راه انداخت اما مثل خمینی انقلاب کشورش را مصادره نکرد.
3) ماندلا بر علیه آپارتاید جنگید و آنرا ریشه کن کرد اما خمینی فرهنگی‌ به بار آورد که قابل توصیف نیست. اهانت به افغانی ها، جوک سازی فله‌ای علیه ترک، رشتی، عرب و ... 
4) ماندلا را ۲۷ سال زندانی کردند، از زندان که آزاد شد، مخالفانش را بخشید. خمینی و دار و دسته اش، ابتدا از ساواکی‌ها و طرفداران شاه شروع کرده و با اعدام آزادی خواهان ‌جاده مرگ را آسفالت کردند و این ماشین آدم کشی‌ هنوز قربانی می‌گیرد.
5) ماندلا برای مبارزه ضدّ بیماری ایدز تلاش زیادی کرد اما حکومت خمینی با انکار ۳۴ ساله این بیماری،ایرن و مخصوصاً شهر قم ، پایتخت مذهبی‌ این رژیم را در لجن زار ایدز نهاده است. 
5) از همه مهمتر، انقلاب ماندلا، برای آفریقای جنوبی اعتبار جهانی به همراه داشت، انقلاب خمینی، برای ایران بی‌ اعتباری و سرشکستگی.
6)کسانی‌ که از ماندلا تعریف و تمجید میکنند کاش اندکی‌ از، آرمان و آزاد‌گی او را هم آموخته بودند.

هیچ نظری موجود نیست: