۱۳۸۶/۱۰/۲۴

گفتگوی وریا محمدی با سیامند


گفتگوی وریا محمدی با سیامند


دور اول - مصاحبه نهمعلت اينکه کردستان سريع تر و گسترده تر مورد تهاجم قرار گرفت، توده ای و گسترده بودن جنبش بودادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: