۱۳۸۶/۱۰/۲۳

گفتگوی وریا محمدی با آزاده سپهری


گفتگوی وریا محمدی با آزاده سپهری


دور اول - مصاحبه هشتم

امروزه کردستان تنها منطقه ای در ایران است که احزاب سیاسی قدیمی و جدید اپوزیسیون در آن پایگاه و فعالیت جدی دارند
ادامه گفتگو

هیچ نظری موجود نیست: