۱۳۸۶/۱۰/۲۷

گفتگوی وریا محمدی با منوچهر صالحی


گفتگوی وریا محمدی با منوچهر صالحی


دور اول - مصاحبه دوازدهم


كردستان «پشت جبهه‌»اي بود براي همه نيروهائي كه در ديگر نقاط ايران مورد يورش نيروهاي سركوبگر رژيم اسلامي قرار گرفته بودند


ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: