۱۳۸۶/۱۰/۲۹

گفتگوي وريا محمدي با حسين اخوان توحيدي

گفتگوي وريا محمدي با حسين اخوان توحيدي


دور اول - مصاحبه سيزدهم


با صدای بلند باید گفت ما قربانیان قرنها سرکوب هستیم و قربانی حکومت شاهان و شیخان. دوباره با دست خودمان جهنم دیگری را برای خودمان و نسلهای آینده برپا ننمائیم.


هیچ نظری موجود نیست: