۱۳۸۶/۱۰/۱۹

گفتگوي وريا محمدي با دكتر احمد پناهنده
گفتگوي وريا محمدي با دكتر احمد پناهندهسیاست درست نیروهای داخل کردستان ایران پیوند خوردن با جنبش سراسری است. به عبارت دیگر عبور از برکه و ورود به دریا است


ادامه گفتگو

هیچ نظری موجود نیست: