۱۳۸۶/۱۰/۲۲

گفتگوی وریا محمدی با مزدک بامدادان
گفتگوی وریا محمدی با مزدک بامدادان- در ایران

"دور اول ، مصاحبه چهارم"
نیروهای سیاسی کرد از یک پایگاه گسترده مردمی برخوردار بودند، پایگاهی که بسیار گسترده تر از پایگاه نیروهای سراسری بود

ادامه گفتگو

هیچ نظری موجود نیست: