۱۳۸۶/۱۱/۲۲

گفتگتوي وريا محمدي با ا.ز.ل

گفتگوي وريا محمدي با "ا.ز.ل"
دور اول - مصاحبه بيست و چهارم
احزاب و سازمان‌هاي كرد مانند همه‌ي احزاب و سازمان‌هاي سياسي و حتي شايد بشود گفت بيشتر از آن‌ها دچار مشكل ناشي از آزمون و خطا بوده و هستند، عدم وجود دمكراسي و تحمل همديگر در مقاطعي تلخ برخي از اين احزاب را رو در روي هم نيز قرار داده و همان‌طور كه آگاهان در جريان هستند، كار به درگيري مسلحانه و كشته شدن مردان و زنان مبارز نيز كشيده شده است

هیچ نظری موجود نیست: