۱۳۸۸/۰۸/۱۷

مافیای فساد، همچنان بر تارک قدرتمافیای فساد، همچنان بر تارک قدرتدر حالی که وضعیت معیشت مردم ایران در اسفبارترین شرایط خود به سر می­برد و بحرانهای عظیم اقتصادی دامنگیر طبقات اجتماعی است، مسئله اساسی که علاوه برنکات ذکر شده به خوره افکار عمومی تبدیل شده است، بحث فسادهای مالی موجود در ساختار قدرت مرکزی در ایران اسلامی است. جمهوری اسلامی در داخل زیر شدیدترین فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و در محدوده بین­المللی نیز در منگنه فشارهای وافر جهانی گرفتار آمده است. سیستم فرسوده شده پالایشگاههای نفت در ایران و عدم توجه به نوع کیفیت محصولات اخراج شده، موجب شده که در آمد حاصل از نفت قادر به جبران کسری کمر شکن بودجه کشور نباشد. لشکر میلیونی بیکاران کشور عمق فقر حاضر را به قهقرائی­ترین نقطه رسانده است.

هیچ نظری موجود نیست: