۱۳۸۸/۰۸/۲۵

گفتگوی وریا محمدی با محمد جلالی چیمه (م.سحر) پیرامون اعدام احسان فتاحیان

گفتگوی وریا محمدی با محمد جلالی چیمه (م.سحر)
پیرامون اعدام احسان فتاحیان
حاکمان دینی،   کردستان ایران را حلقهء ضعیفی از تسلط حاکمیت خود می شمارند و این منطقه را پایگاه یا  پناهگاه بالقوه ای تصور می کنند که ممکن است در وضعیتی خاص ، برای اقتدار آنان مشکلات جدی ایجاد کند. ازین رو  شمشیر سرکوب از رو بسته اند و اعدام جوانان مخالف یا مبارز این منطقه ،  بیش از هرچیز   به قصد ایجاد رعب و وحشت صورت می گیرد . 

هیچ نظری موجود نیست: