۱۳۸۹/۱۱/۰۶

سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک
فراخوان
سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک 

وریا محمدیمحقق و فعال سیاسی  
زبان مادری و جمهوری اسلامی ایران
امجد حسین پناهی : فعال سیاسی و عضو کومه له زحمتکشان  
زندانی سیاسی چرا و چگونه،  بخش 1 . در کردستان... بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی (قطعنامه شماره 135/47 مورخ 18 دسامبر 1992 )

....
ماده 4
....
بند 4 . ملل متبوع در صورت امکان تمهيدات لازم را در زمينه تحصيل به زبان مادری و تشويق در کسب معلومات تاريخی سنت ها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقليت ها وجود دارد اعمال خواهند نمود.

کرامت انسانی، رعایت حقوق اقوام و ملل است
فراخوان
سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک 

 سخنرانان و موضوع سخنرانی:
وریا محمدی: محقق و فعال سیاسی  
زبان مادری و جمهوری اسلامی ایران
امجد حسین پناهی : فعال سیاسی و عضو کومه له زحمت کشان  
زندانی سیاسی چرا و چگونه،  بخش 1 . در کردستان  

مکان: پالتاک
Paltalk:

Special Issues and Politics

Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

  زمان:  شنبه 04 فوریه 2011 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی


کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست: