۱۳۸۶/۱۰/۲۲

گفتگوی وریا محمدی با ایرج مصداقی


گفتگوی وریا محمدی با ایرج مصداقی


دور اول مصاحبه پنجم
سرکوب جنبش در کردستان و اصولاً هرگونه تحول مثبت یا منفی در کردستان تأثیر خود را در کل ایران و جنبش دمکراسی خواهی می‌گذارد


هیچ نظری موجود نیست: