۱۳۸۶/۱۰/۲۲

گفتگوی وریا محمدی با حمید فرخنده


گفتگوي وريا محمدي با حميد فرخنده

دور اول – مصاحبه ششم

همه ایرانیان چه فارس چه کرد، چه بلوچ و غیره باید دست بدست هم دهند و پیشرفت پروژه دمکراسی در ایران کمک کنند

هیچ نظری موجود نیست: