۱۳۸۶/۱۰/۳۰

گفتگوي وريا محمدي با كورش طاهري(بخش اول)


گفتگوي وريا محمدي با كورش طاهري(بخش اول)


دور اول - مصاحبه چهاردهمدر كردستان جنبش مردم كرد ايران، توسط حزب دموكرات و كومله هدايت و پيش مي رود ، لذا رژيم نشانه را به طرف اين دو هدف قرار د اده است. تمام اعدام ها شامل هواداران و اعضاي اين دو حزب و سازمان در كردستان است.هیچ نظری موجود نیست: