۱۳۸۶/۱۱/۰۸

كردستان - سه

كردستان عبور از بحران هاي پي در پي – بخش سوم و پاياني

وريا محمدي

بولتن بحران


در بخش دوم اين نوشتار و در پايان آن كه ادامه را به اين بخش موكول نمودم، نوشتم كه در بخش پایانی به قطب بندی های جدید سیاسی در کردستان ایران و آینده احتمالی این صف بندی ها و کلاً تصور شخصی خویش از روابط اپوزیسیون کرد با دیگر جریان های سیاسی ایرانی خواهم پرداخت.سخن را كوتاه كرده و به اصل موضوع به ترتيب بالا خواهم پرداخت.


قطب بندي هاي جديد سياسي در كردستان ايران:

كردستان ايران را ميتوان يكي از نقاط صاحب تاريخ در عرصه تحزب يافتگي دانست. اين مسئله در همان حال كه فوائد بي كران داشته در برخي زمان ها، به محل نزاع هاي سياسي و فيريكي نيز بدل شده است. به آن جهت كه برخي جوانب امر تا حدودي مختصر در بخش هاي پيشين مورد اشاره قرار گرفته از آن فاصله ميگيرم و به تازه ترين مباحث حول آن خواهم پرداخت.

هیچ نظری موجود نیست: