۱۳۸۶/۱۱/۰۸

گفتگو با علي صمد

گفتگوي وريا محمدي با علي صمد


دور اول - مصاحبه هفدهم


بیش از هر نیروئی به عهده نیروهای سیاسی کرد است که با دقت در تاریخ و ویژگی های ایران و مطالعه تجارب ملل دیگر یک "طرح نقشه راه" مشترک برای روش اداره سیاسی ایران آینده ارائه دهند که شامل چگونگی تحقق حقوق اقوام و اقلیت ها نیز باشد


ادامه گفتگو

هیچ نظری موجود نیست: