۱۳۸۶/۱۱/۰۸

گفتگوي وريا محمدي با جواد قاسم آبادي


گفتگوي وريا محمدي با جواد قاسم آبادي


دور اول - مصاحبه نوزدهم


اگر جنبش کردستان نبود ما در وضعیتی کیفا متفاوت و به مراتب بدتر از این که در آن هستیم، بسر می بردیم

هیچ نظری موجود نیست: