۱۳۸۶/۱۱/۰۹

گفتگوي وريا محمدي با ناصر كرمي

گفتگوي وريا محمدي با ناصر كرمي


دور اول - مصاحبه بيستمهر چه دستگاه ایدئولوژیک رژیم اسلامی حلقه را بر دگراندیشان و غیر خودیها تنگتر میکرد، موقعِبت استراتژیکی و نقش جنبش مردم کردستان در این مرحله از انقلاب برجسته تر میشد در واقع سرزمین کردستان در اذهان به سنگر عمومی مقاومت دموکراتیک در برابر رژیم تبدیل گشته بود۱ نظر:

نيشتمان په‌روه‌ر گفت...

slaw hawre mandu nabit... sardanman bke ema lwani refurm xuwazi komalayn... ke chandin blogman pek henawe ... mn jnabt link akam..hiwadarm ke tosh ema link bkyit.sarkwtu bit.