۱۳۸۶/۱۱/۰۸

گفتگو با حبيب تبريزيانگفتگوي وريا محمدي با حبيب تبريزيان

دور اول - مصاحبه هجدهمسازمان های کرد به لحاظ بافت قومی و اشتراک فرهنگی و مذهبی و تماس نزدیک جفرافیائی و.. در وضع بهتری قرار دارند و اگر هوشیارانه عمل کنند میتوانند نقش ِچسب و ملات بهم چسباننده نیروهای اپوزیسیون را بازی کنند
۱ نظر:

... گفت...

http://www.hawre2706.blogfa.com